Generalforsamling


Priser

Betingelser

Vedtægter

Generalforsamlinger

Forklaringer
 
 

 

Referat           

Generalforsamling den 7. november 2018 kl. 19,30

Mødested: Skolekøkkenet på Gedved skole

Deltagere fra GFG´s bestyrelse: Bodil Æ, Helle D, Sanne, Grethe, Wanja, Lise.

samt interesserede fra Gedved

Referent: Lise

DAGSORDEN:

 

       Valg af dirigent

       Formandens beretning

       Fremlæggelse af regnskabet

       Indkomne forslag

       På valg; Bodil Æbelø, Helle Dideriksen, Gitte Frederiksen

       Valg af suppleanter; Helle Eskesen, Marie Bøtker

       Valg af revisor

       Eventuelt

 

 

 

 

1

Karen Hjermitslev blev valgt som dirigent.

Hun konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 

2

Perioden 1/7-2017-30/6-2018

Der har i den forløbne sæson ikke været de store ændringer i på holdsammensætningen/udbuddet af hold.

Der har være 22 hold med i alt 602 tilmelde, 120 på småbørns holdene, 224 på skolebørn og 258 på voksenhold.


Arrangementer:

Igen i år forsøgte vi os med et andreledes julearrangement hvor skolebørn kunne komme ned i Seminariehallen til konkurrencer og lege inden deres familier mødte op til fakkeloptog som gik ned til Brugsen, hvor Julemanden hjalp med at få tændt lys i juletræet og få sunget nogle sange og Brugsen delte snoldposer ud.

På vej til Brugsen gik optoget forbi plejehjemmet hvor det blev sunget et par sange til glæde for nogle af byens ældre borgere.

Efter arrangementet ved Brugsen var GFG vært for gløgg og æbleskiver i Medborgerhuset for alle vores instruktører og deres respektiver ægtefæller og børn. Helt igennem et vellykket arrangement som gentager i år.


Fastelavnsfesten forgik helt efter den samme drejebog som sædvanlig og der var 120 tilmeldte børn og mange tønder der skulle slås ned. Efter tøndeslagningen var der redskabsbaner i gymnastiksalen og de voksne hyggede med kaffe og friskbagte fastelavnsboller.

Som opstart på sæsonen havde vi et Brunch møde for alle vores instruktører med et efterfølgende springkursus

Og vi samlede ligeledes instruktørerne igen til afslutning af sæsonen til fælles hygge og evaluering.


GFG forårsopvisning.

Forårsopvisningen er finalen på vores sæson og et tilløbsstykke med rigtig mange gymnaster og tilskuere.

Efter indmarchen og velkomst blev der traditionen tro overrakt henholdsvis 5- og 10- årsnåle inden de

13 hold gik på gulvet med over 450 gymnaster

En fantastisk dag med masser af god gymnastik og hvor gymnaster får lov til at vise hvad de har arbejdet med i løbet af vinteren.

Ud over vores egen opvisning her i Gedved har skolebørns holdene og GymTeam som noget nyt været på Flemming Efterskole til DGI’s Forårsopvisning og Seje Damer/Friske Gutter og GymTeam har været på BGI til DGI Junior/Voksen dag.

Derudover har både GymTeam og Seje Damer/Friske Gutter være ude i andre foreninger og lave opvisning for at vise GFG flaget.

 

Bestyrelsesarbejdet:

I den forgange periode bestyrelse arbejdet stille og roligt med de forligende opgaver, planlægning af arrangementer og specielt det at få skaffet nye instruktører til holdene og få lokaler og ønsker til at gå op i en højere enhed, fylder rigtig meget i hele foråret

Derudover pågår der også en del arbejde omkring halplanerne i Gedved, et arbejdet som kommer til at fylde rigtig meget i de kommende år og her samarbejder vi selvfølgelig med byen øvrige foreninger.

Der bruges også meget tid på at skaffe sponsorer til redskaber og der skal selvfølgelig lyde en stor tak til vores sponsorer, der er altid brug for ekstra midler sådan vi kan imødekomme instruktørernes ønsker.

 

Sponsorer:

I år har vi fået jakker til vores instruktører fra Mehr til de nye instruktører

Flikflak trainer fra Vennerne                                                kr. 7.500

Omgangstæller v cykelløb Gedved Byfest                          kr. 1.200

2 stk Sidekasser, Familie Hede Nielsen Fonden                kr.  3.685

9 m air track, Nordea Fonden                                             kr. 10.000

Vennerne har givet 3.600 i Tilskud til gymnaster til gymnastikskole (75 kr. pr. gymnast som nedsættelse i deltager prisen)

 

Til sidst vil jeg gerne takke både bestyrelsen og foreningens instruktører for det kæmpe arbejde de ligger i foreningen, både ude på holdene og til vores møder og arrangementer.

og så til allersidst vil jeg gerne takke for den opbakning jeg har haft som formand, for i det forløbne år har vi nemlig også arbejdet hen imod en formandsændring. Jeg takker af og Wanja overtager roret.  Jeg syntes at det er en fantastiks forening jeg overdrager men der ligger nogle store opgaver foran os og dem er jeg overbevist om at Wanja er den rette til at takle og bringe godt i hus.

 

3

Regnskabet blev fremlagt.

Der er en pæn egenkapital.

Vi har været heldige at få sponseret nogle dyre redskaber.

Foreningerne i Gedved er blevet enige om at der skal indsættes 50.000 kr. Pr forening pr år til den kommende hal. Dette gøres på en fælles “Hal-konto”.

GFG har nogle særlige ønsker til hallens faciliteter, som vi måske selv vil kunne bidrage til økonomisk.

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ingen indkomne forslag

 

 

5

Bodil og Gitte modtager genvalg og blev valgt.

Helle Didriksen modtager ikke genvalg. Marianne Kleis Jensen blev valgt - velkommen til.

 

6

Helle Eskesen og Marie Bøtker ønsker ikke genvalg

Malene Rosenborg blev valgt som suppleant - velkommen til
Bestyrelsen leder efter endnu en suppleant

 

7

Erik Winther blev genvalgt som revisor

Gitte Laursen blev valgt som revisor suppleant

 

8

 

Eventuelt

  • Kan vi få vasket gulvet inde Seje Damer, det er virkelig træls med alt det harpiks. GFG prøver at gøre noget

  • Fortsætter GFG med at give instruktører jakker? - Det giver jo synlighed i byen når instruktører går med dem. GFG har ikke sponsor til jakker længere og har derfor valgt dem fra.

  • Kan der findes et andet sted til Yoga? Der er meget larm udenfor i Foyer. Kunne man prøve med et skilt på dørene hvorpå der står Vær lidt stille, der er nemlig yoga i gymnastiksalen

  • De store bolde i gymnastiksalen er meget slidte.Kan vi få flere?

  • Der er ønske om rytmestave til børnehaveholdene og de mindre.

Redskaber på ønskelisten; extra softtop, oppustelig kile


 

Ovennævnte vil blive diskuteret på de kommende bestyrelsesmøder