Generalforsamling

 

Referat           

Generalforsamling den 6. november 2019 kl. 19,30

Mødested: Skolekøkkenet på Gedved skole

Deltagere fra GFG´s bestyrelse: Bodil Æ, Gitte, Marianne, Grethe, Wanja, Marlene, Lise.

samt interesserede fra Gedved

Referent: Lise

DAGSORDEN:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskabet
  4. Indkomne forslag
  5. På valg; Wanja, Susanne, Grethe og Lise
  6. Valg af suppleanter; Marlene
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

 

 

 

 

1

Karen Hjermitslev blev valgt som dirigent.

Hun konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 

2

Perioden 1/7-2018-30/6-2019

Der har i den forløbne sæson ikke været de store ændringer i holdsammensætningen/udbuddet af hold.

Der har være 25 (22) hold med i alt 631 (602) tilmelde, 125 (120) på småbørns holdene, 190 (224) på skolebørn og 306 (258) på voksenhold. En stigning i antal aktive på alle hold grupper undtagen skolebørnene.

 

Arrangementer:

Igen i år forsøgte vi os med et anderledes julearrangement, hvor skolebørn kunne komme ned i Seminariehallen til konkurrencer og lege inden deres familier mødte op til fakkeloptog som gik forbi plejehjemmet, hvor vi sang et par julesange for de ældre borgere. Fakkeloptoget fortsatte ned til Brugsen, hvor Julemanden hjalp med, at tænde lys i juletræet og synge julesange. Brugsen sponsorerede juleposerne og musikforeningen bidrog til, at fører tonerne an under sangene.

 

Efter arrangementet ved Brugsen var GFG vært for gløgg og æbleskiver i Medborgerhuset hos Café og Restaurant Smidt. Vi havde næsten alle vores instruktører og deres ægtefæller og børn med. Et vellykket arrangement som gentages i år.

 

Fastelavnsfesten foregik helt efter den samme drejebog som sædvanlig og der var 126 tilmeldte børn og mange tønder der skulle slås ned. Efter tøndeslagningen var der redskabsbaner i gymnastiksalen og de voksne hyggede med kaffe og friskbagte fastelavnsboller.

 

Som opstart på sæsonen havde vi et Brunch møde for alle vores instruktører med efterfølgende smart training, til stor inspiration for mange, samt springkursus med fokus på at bygge et spring op helt fra de yngste hold til de ældste gymnaster.

Ligeledes samlede vi instruktørerne igen til afslutning af sæsonen til fælles hygge og evaluering. Traditionen tro med lækker mad lavet af en af vores instruktører – denne gang tapas i lange baner.

 

GFG forårsopvisning.

Forårsopvisningen er finalen på vores sæson og et tilløbsstykke med rigtig mange gymnaster og tilskuere.

Efter indmarchen og velkomst blev der traditionen tro overrakt henholdsvis 5- og 10- årsnåle inden de 12 hold gik på gulvet med 450 gymnaster

En fantastisk dag med masser af god gymnastik og hvor gymnaster får lov til at vise, hvad de har arbejdet med i løbet af vinteren.

Ud over vores egen opvisning her i Gedved har skolebørns holdene og GymTeam været på Flemming Efterskole til DGI’s Forårsopvisning for 2. år i træk og Seje Damer/Friske Gutter og GymTeam har været på BGI til DGI Junior/Voksen dag.

Derudover har både GymTeam og Seje Damer/Friske Gutter været ude i andre foreninger og lave opvisning for at vise GFG flaget.

 

Bestyrelsesarbejdet

I den forgange periode har bestyrelsesarbejdet forgået med de forligende opgaver, planlægning af arrangementer og specielt det, at få skaffet nye instruktører til holdene og få lokaler og ønsker til at gå op i en højere enhed, fylder rigtig meget i hele foråret. Derudover pågår der også en del arbejde omkring halplanerne i Gedved, et arbejdet som vi samarbejder tæt med byens øvrige foreninger om.

 

Der bruges også meget tid på, at skaffe sponsorer til redskaber og der skal selvfølgelig lyde en stor tak til vores sponsorer. Der er altid brug for ekstra midler sådan vi kan imødekomme instruktørernes ønsker og udvikle vores forening og mulighederne på div. hold. Dog er der ikke søgt og indkøb så meget i den foregående sæson, da vi er i den situation at vi ikke har plads til det.

 

Sponsorer:

Sydbank har sponsoreret med 20 595 kr til PE nedspringskile.

Vennerne har givet 3.825kr i Tilskud til gymnaster til gymnastikskole (75 kr. pr. gymnast som nedsættelse i deltager prisen)

 

Derudover har vi selv anskaffet os småredskaber til div hold, samt købt en air måtte til en værdi af 22 590 kr.

 

Nuværende sæson: Har vi ud fra instruktørernes evalueringer, prioriteret flere instruktører pr hold, hvilket der er positive tilkendegivelser omkring.

 

Kommende sæson:

Kontingent stigning på voksen hold med 25 kr. pga. større udgifter til leje af spring faciliteter til ekstra træninger.

 

GFG´s fremtid: Vi oplever tilgang i medlemmer, vi oplever engagerede instruktører der gerne vil sikre sig gode gymnaster på vores hold fremadrettet og derfor også har et stort ønske om, at vi i det nye halprojekt lykkedes med, at få et springcenter med springgrav og plads til udvikling af skolebørns-, junior - og voksen hold.

 

Til sidst vil jeg gerne takke både bestyrelsen og foreningens instruktører for det kæmpe arbejde de ligger i foreningen, både ude på holdene og til vores møder og arrangementer.

 

Tak for jeres store opbakning som ny formand i denne fantastiske forening. Det er det hele værd, at bruge energi og kræfter på at drive og udvikle GFG, når der står gode mennesker ved ens side som bakker op. Instruktørerne har taget godt imod de nye tiltag, bestyrelsen ligeså og særligt skal der lyde en tak til jer erfarne damer i bestyrelsen som lige kan fikse det den nye formand ikke har lært endnu.

 

 

3

Regnskabet blev fremlagt.

Der er en pæn egenkapital.

Tilskud fra kommunen er lav sammenlignet med andre år. Næste forventes det at kommunen også vil give til voksne over 20 år. Foreningerne i Gedved er blevet enige om at der skal indsættes 50.000 kr. Pr forening pr år til den kommende hal. Dette gøres på en fælles “Hal-konto”. Der mangler at blive afklaret nogle formaliteter før pengene kan overføres til “hal-kontoen”.

Budgettet blev fremlagt.

Der er afsat penge til halprojektet

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ingen indkomne forslag

 

 

5

Wanja, Sanne og Lise modtager genvalg og blev valgt.

Grethe modtager ikke genvalg. Marlene blev valgt - velkommen til.

 

6

Marlene blev valgt til bestyrelsen.

Thyra og Kristian blev valgt som suppleanter - velkommen til

 

7

Jeanette blev genvalgt som revisor

Gitte Laursen blev valgt som revisor suppleant

 

8

       Der er virkelig beskidt i hallen om torsdagen

      Wanja fortalte om halprojektet. Der er gang i forskellige former for indsamling;

      Event, Foredrag med Charlotte Bøving gav overskud på ca 50.000 kr.

      Brugsen vil bidrage med beløb der afspejles af salget en bestemt fredag

      Søgning hos fonde

      Forespørgsler hos erhverv, der kan give tilskud i form af arbejdskraft.

      Alle ideer er velkomne.

      Det helt store Hal-projekt er budgeteret til 16-18 mill

      Plan B ligger på 12 mill

      Kommunen har bevilget 10 mill, heraf kan de 8 gå til selve byggeriet, resten er til administration

      Der har været samarbejdet med skolen omkring et PBL-forløb med 7-9 klasse om ønsker og udformning af hallen.

      Der er tæt dialog med kommunen

      Karen anførte at det er meget vigtigt at det bliver en hel hal og at der indtænkes mulighed for en tribune (bare 3 trappetrin på langsiden). På den måde vil det nemlig kunne anvendes til stævner både til gymnastik, håndbold og andre idrætsgrene.